Verpelét ÁMK                          

2012-2013. tanév munkaterve

Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Társult Intézmény

„Ha úgy viselkedsz valakivel szemben, amilyen ő valójában, akkor egyre rosszabb lesz– de ha úgy bánsz vele, amilyennek lennie kellene, akkor olyanná is válik, amilyennek lennie kellene.” J.W.Goethe

1. Bevezető

A 2012/2013-as tanév Munkaterve az Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Társult Intézmény hagyományaira, értékeire építve; a nevelőtestület, a Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat erre a tanévre vonatkozó elképzeléseivel, valamint a törvényi változások összehangolásával szab irányt munkánknak, éves teendőinknek.

Célunk, hogy egységesen továbbra is jó színvonalon végezzük munkánkat; a teljességre törekedve vegyük figyelembe a szülői igényeket, elvárásokat. Nevelő-oktató tevékenységünkkel, diákjaink tanulmányi teljesítményével, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével, sokszínű programjainkkal tegyük vonzóvá intézményünket a szülők, a társadalmi környezet számára.

Fontos, hogy Nevelőtestületünk az elvekben és a megvalósításban is egységes legyen, személyes kapcsolatokra épülő közösségként dolgozhasson. Lényeges, hogy mindenki lehetőséget kapjon képességei kibontakoztatására, hiszen mindenki formálja, alakítja az iskola életét.

A munkát meghatározó dokumentumok:

- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997

(II. 13.) Kormányrendelet

- a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásról szóló 243/2003.

(XII. 17.) Kormányrendelet

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM  rendelet

- a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.)

  OM rendelet

- a Közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

- a Közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.)  Kormányrendelet

- a 2011/2012 tanév rendjéről szóló 30/2011. (VI.7.) NEFMI rendelet

- Tanévkezdő kiadvány 2012/2013-as tanév (Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság)

- 2012-es Nemzeti Köznevelési törvény

- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2010. évi LI. törvény, 2010. évi LXIII. törvény, 2010. évi LXXI. Törvény

- Művészeti oktatás új szabályozása

 

2. Általános helyzetelemzés 

2.1.  Tárgyi feltételek

 

Az iskola épülete felfrissítve, tisztán és rendezetten várja az szeptemberben a diákokat a tanévkezdésre.

Az önkormányzat anyagi segítségével valósultak meg az alábbi felújítás és karbantartási munkálatok:

-        a helyiségek és a folyosók lábazatának, hibás falrészeinek javítása, festése

-        hibás ajtózárak javítása, cseréje

-        egy új tanterem – nyelvi labor - kialakítása a főépület emeletén

-        redőnyök szerelése az emeleti informatika terem előtti terem ablakaira

-        mosdók fertőtlenítő festése

A takarítók elvégezték a nyári nagytakarítási teendőket.

2.2. Személyi feltételek- a pedagógiai feladatokat ellátók beosztása

 

  Név

Szak

 Megbízatás

1.

Ádámné Herczeg Gizella

Tanító

 

 

2.

Bánhegyi Viktória

Magyar-ének-zene szakos tanár

5.a osztályfőnöke

3.

Baran Grzegorz

zeneiskolai fúvós – klarinét tanár

fúvós tanszak vezetője

4.

Belkovicsné Tóth Gabriella

zeneiskolai vonós –

hegedű tanár

vonós tanszak vezetője

5.

Berkes Helga

alsós tanító

angol tanár

4.k osztályfőnöke

 

6.

Birinyi Tamásné

Tanító

 

 

7.

Czipó Tamásné

 

Tanító

 

8.

Csorba Gáborné

 

Matematika-informatika-technika szakos tanár

7.k osztályfőnöke

9.

Dusekné Gombaszegi Judit

Történelem-angol-etika tanár

Intézményegység-vezető

10.

Égetőné Alakszai Katalin

Tanító, Tánc-dráma pedagógus

1.k osztályfőnöke

11.

Gutléber Istvánné

Történelem-magyar szakos tanár

7.a osztályfőnöke

12.

Kerékgyártó Alida

Testnevelés-földrajz szakos tanár

 

13.

Kiss Zoltán

zeneiskolai brácsa, szintetizátor-tanár

tanszak vezető

szintetizátor-keyobard

14.

Kovács Lászlóné

Tanító

2.a osztályfőnöke

 

15.

Laskovicsné Tóth Mária

Matematika-rajz-mozgókép és médiaismeret tanár

8. osztályfőnöke

DÖK segítő tanár

Felsős munkaközösség-vezető

16.

Maszlagné Sós Tímea

Tanító

4.a osztályfőnöke

 

17.

Molnár Zoltánné

Történelem-ének-zene szakos tanár

ÁMK megbízott vezetője

 

18.

Nagy Róbertné

gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus

 

19.

Nagyné Barta Beatrix

Tanító

angol tanár

 

20.

Nagyné Gyöngyösi Mária

Tanító

3.k osztályfőnöke

 

21.

Pál Zsuzsanna

Tanító

 

Alsós munkaközösség-vezető

Közalkalmazotti Tanács elnöke

22.

Prokai Sándorné

Tanító

1.a osztályfőnöke

 

23.

Somogyi Józsefné

Matematika-fizika szakos tanág

6.a osztályfőnöke

24.

Szabó Norbert

Testnevelés szakos tanár

 

25.

Szabóné Csőke Tünde

Tanító

2.k osztályfőnöke

 

26.

Szórád Erzsébet

Tanító

 

 

27.

Takácsné Kovács Zsuzsanna

Matematika-kémia szakos tanár

5.k osztályfőnöke,

 tankönyvfelelős

28.

Tóthné Molnár Mária

Angol szakos tanár

6.k osztályfőnöke

 

 Megosztott munkaidejű pedagógus: Kovács Sándorné – heti 7 óra biológia, természetismeret

Szerződéses pedagógusok:

1.

Jerszi Gáborné

Tanító

 

napközis nevelő – heti 6 órában

2.

Pisztumer Béláné

Magyar-német-történelem szakos tanár

 Német tantárgy tanítása heti 3 órában

3.

Mag Stefánia

zeneiskolai tanár, zongora szak

zongora tanítása heti 9 órában

4.

Kardos András

 

zeneiskolai gitár tanár

gitár tanítása heti 5 órában

5.

Labancz Erika Mária

 

angol nyelvi lektor heti 7 órában

6.

Petrovszky Judit

angol-földrajz szakos tanár

angol és angol nyelvű földrajz tanítása heti 9 órában

7.

Lászka Andrea

gyógypedagógus

foglalkozás heti 3 órában

Adminisztratív dolgozó 1 fő : Kovács Tiborné

 

Technikai  személyzet : -  4 fő takarítónő : Bóka Lászlóné, Csonka Jenőné, Váradiné Lakatos Andrea, Zöllei Józsefné

                        - 1 fő kézbesítő: Kozma Józsefné

                        -1 fő portás: Oroszné Ratkai Edit

                        -1 fő ifjúsági és gyermek felügyelő:

                               Farkasné Szakács Viola

                        -1 fő pedagógiai asszisztens: Szabó Margit

2.2.1. Egyéb feladatot ellátók az intézményben

 

Hitoktató: Ludányiné Filó Krisztina (katolikus)

Iskolaorvosi szolgálat: Dr. Kakszi Ildikó

Iskolafogászat :Dr. Gyenes Béla

Védőnő: Tóth Tímea

Logopédus: Lászka Andrea

Iskolarendőr: Vancsó Zoltán

Munkaalkalmassági vizsgálatot végző orvos: Dr. Krinszki Kornélia

2.2.2.Választott tisztségviselők:

 

Közalkalmazotti Tanács elnöke:    Pál Zsuzsanna

Közalkalmazotti tanács tagjai: Tóthné Molnár Mária; Kozma Józsefné 

DÖK segítő tanár: Laskovicsné Tóth Mária 

Iskolai feladattal megbízott felelősök:  

Pályaválasztási felelős:  Laskovicsné Tóth Mária 

 

Tankönyvfelelős: Takácsné Kovács Zsuzsanna
 

2.2.3. Személyi változások a tanév elején:

 

·      Tóth Judit tartós táppénzre ment, helyettesíti szerződéssel ebben a tanévben Kerékgyártó Alida

·      Csintalanné Medveczki Éva helyére határozott időre munkába áll
Czipó Tamásné tanító

·      Óraadó tanárként került alkalmazásra Kardos András gitártanár heti 5 órában. 

FOLYTATÁS

vissza a címoldalra

 
E-mail:
Jelszó:
 Regisztráció
Elfelejtett jelszó
 
 


verpeletamk.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!